Disclaimer

Deze website is een initiatief van Provoost Rolluiken en Zonwering, Achterweg 8, 4521 CA Biervliet.

  1. Door het lezen en het gebruiken van de op onze website gepresenteerde informatie ontstaat nooit een zakelijke relatie of een andersoortige contractuele verhouding tussen u en Provoost Rolluiken en Zonwering.
  2. Alle informatie op onze website wordt met de grootst mogelijke zorg uitgezocht en gepresenteerd. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie en u kunt daaraan geen rechten ontlenen.
  3. Provoost Rolluiken en Zonwering is tevens niet verantwoordelijk voor informatie van derden, waar zij d.m.v. hyperlinks naar verwijzen. Deze behoren toe aan de originele auteur, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.